Üdvözöljük a

GINOP-8.4.1/A-17 - Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2019 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
23
2425262728
293031    

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Pályaválasztási tanácsadás

GINOP-8.4.1/A-17 - Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

Szerző: Sebestyénné Mészáros Eszter | 2017. november 2.

A felhívás célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

(Forrás: OTP Bank Nyrt Tatabányai Igazgatóság) 

A pályázatok benyújtása

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től 2022. december 31-ig lehet hitelkérelmet benyújtani.

A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

A projekt megvalósulási helyszíne

Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régió

 

Igénylők köre

Kölcsönfelvevő lehet

1.    természetes személy,

2.    társasház,

3.    lakásszövetkezet

a következő feltételekkel:

 

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén:

Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező

     I.          olyan magyar állampolgár, vagy

     II.          legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely más tagállamának olyan állampolgára,

aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

Amennyiben a hitelfelvevő már betöltötte, vagy a futamidő lejártakor betölti a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

 

Társasház kölcsönfelvevő esetén:

A társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában. Társasház csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

I.          tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy

II.          tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek

összege eléri vagy meghaladja az összes

I.          önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy

II.          önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei

összegének 70%-át.

 

Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén:

Lakásszövetkezet az általa fenntartott lakóépület vonatkozásában. A lakásszövetkezet csak akkor lehet jogosult, ha a kizárólag helyi önkormányzat, vagy a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló

      I.          önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy

      II.          önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek

összege eléri vagy meghaladja az összes

      I.          önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy

      II.          önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei

összegének 70%-át.

 

Hitelprogramból kizártak köre:

-        Központi hitelinformációs rendszer (KHR) hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;

-        Hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

-        Mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket;

-        Támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;

-        A Hitelprogram keretében korábban nyújtott, lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik.

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén továbbá:

-        Igazolt jövedelme – az Adóstársként megjelölt személyek igazolt jövedelmével együtt – nem fedezi a Kölcsön törlesztését;

-        A hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

-        Hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;

-        Akinek vonatkozásában a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezés van folyamatban;

Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén továbbá:

-        Nem rendelkezik magyar adószámmal;

-        60 napon túli, adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

-        60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;

-        Amelyben tulajdonihányad- vagy m2-arányosan számolva a 90 napon túli közösköltség-tartozással rendelkezők aránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot,

-        Olyan Lakásszövetkezet, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

Támogatható tevékenységek

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén:

I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése

  1. A.    Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

-        Nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;

-        Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése;

-        Fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése;

-        Hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

-        Épületek nyári hővédelmének javítása;

-        Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

 

  1. B.    Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

-        Napkollektoros rendszer telepítése;

-        Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;

-        Napelemes rendszer telepítése;

-        Földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása.

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése

  1. A.    Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

-        Nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;

-        Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése;

-        Fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése;

-        Hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

-        Épületek nyári hővédelmének javítása;

-        Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

 

Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén:

  1. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

-        Nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;

-        Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése;

-        Fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése;

-        Meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

-        Hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

-        Épületek nyári hővédelmének javítása;

-        Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

 

  1. Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

-        Meglévő fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése (házközponti fűtéssel és egyedi fűtéssel rendelkező épületek);

-        Meglévő használatimelegvízrendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése (távfűtéssel rendelkező épületek).

Egyéb önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt-előkészítési tevékenység; projektmenedzsment; egyéb tevékenységek, melynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja.

Kölcsön kondíciói

Hitelprogram keretösszege

105,2 milliárd Ft (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

Hitel devizaneme

HUF

Igényelhető kölcsön

Természetes személy kölcsönfelevevő esetén: 500 ezer Ft-tól 10 millió Ft-ig

Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: 500 ezer Ft-tól 7 millió Ft-ig lakásonként.

Saját forrás

Min. 10 %

Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

Kamat 0 %/év

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

Futamidő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő

Rendelkezésre tartási idő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.

Türelmi idő

A rend. tart. idő végétől számított max. 12 hónap.

Projekt időtartama

Max. 12 hónap

Fenntartási időszak

Nem releváns.

Biztosítékok

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege a 2 millió Ft-ot eléri, vagy azt meghaladja.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

-        ingatlanon alapított jelzálog,

-        fizetési számla követelésen alapított óvadék,

-        követelésen alapított zálogjog (kizárólag társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén).

Elvárt fedezettség

a) Természetes személy kölcsönfelvevő esetén:

        i.          a 2 millió Ft kölcsönösszeget el nem érő Kölcsön esetén biztosíték adása nem szükséges,

      ii.          a 2 millió Forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 50%-a;

b) Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a.

További részletek

A tájékoztató nem teljes körű! A Felhívás részletes feltételeiről a www.palyazat.gov.hu honlapon keresztül tájékozódhat.

A Felhívás részletes dokumentációja elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel   

A tájékoztató a felhívás jelenleg hatályos, utoljára 2017. augusztus 17-én módosított verziója alapján készült, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Irányító Hatóság a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu és a www.mfb.hu honlapon megjelenő közleményeket!