Üdvözöljük a

II. Pályázati felhívás és adatlap

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2020 Január >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
212223242526
2728293031  

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Pályaválasztási tanácsadás

II. Pályázati felhívás és adatlap

Szerző: Sebestyénné Mészáros Eszter | 2013. szeptember 30.

A felhívás célja

A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

A vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozott TSZSZ jogintézményének lényege, hogy – az önkéntes kifizetés elmaradása esetén – a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás főként polgárjogi eszközökkel történő kikényszerítését felgyorsítja. A TSZSZ az érintett fél kérelmére és megbízásából kizárólag az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződések teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja, továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetőségében jár el.

II. Pályázók köre:

A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre:

Szakterület

a) tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület,

b) közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,

c) környezetvédelem és természetvédelem területei,

d) vízügyi terület,

e) lakásügyi terület,

f) építésügyi terület.

Az említett felsorolásokon belüli rész-szakterületeket az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II.27.) IM rendelet adja meg. A pályázati adatlapon történő bejelölésnél kérjük ennek figyelembe vételét. 

Amennyiben a pályázó jogosultságának a 2005. évi XLVII. törvény 32. § szerinti minisztériumi felülvizsgálata és átsorolása még nem történt meg, úgy kérjük a jelenleg érvényes besorolásának, illetve az ennek megfelelő – az előbbiekben említett – szakterületének a megadását. Ebben az esetben a pályázó által megadott, fenti szakterületi besorolást a véleményező bizottság az eljárás során felülvizsgálja.

A jogszabályok szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges. A kérelmező a névjegyzékbe akkor vehető fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya érvényes.

III.  Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31. (csütörtök) éjfél

Pályázatot csak a „Pályázati adatlapon” lehet beadni, amely a www.mkik.hu honlap „Teljesítésigazolási Szakértői Szerv” menüpontjáról tölthető le.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani a palyazat.tszsz@mkik.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának nyomon követése érdekében javasolt visszaigazolás kérése.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázattal kapcsolatban a palyazat.tszsz@mkik.hu e-mail címre, 2013. október 20-ig megküldött kérdéseket van módunkban megválaszolni, melyek a válaszokkal együtt a www.mkik.hu honlapon folyamatosan feltöltésre kerülnek.

IV. Pályázat elbírálása:

A sikeres pályázót a 11 főből kialakított véleményező bizottság javaslatára az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki TSZSZ tagnak.

A TSZSZ Kmr. 3. §-a értelmében a véleményező bizottság az alábbi tizenegy főből áll:

a) az építésgazdaságért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter által delegált egy-egy személy,

b) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által delegált egy-egy személy,

c) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség által delegált egy-egy személy, valamint

d) a TSZSZ vezető.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést, és a nyilvántartásba való felvétel esetén egy erről szóló dokumentumot fognak kapni.

A pályázatok elbírálásánál fontos szempont, hogy minden megyéből megfelelő számú és lehetőleg a II. pontban felsorolt minden szakterületet lefedő szakértő legyen a legfeljebb 200 tagból álló TSZSZ-ben. A jelenlegi létszám 155 fő. Jelen pályázati eljárás során a fennmaradó 45 helyre keresünk szakértőket.

A pályázati eljárásban a II. pontban felsorolt szakterületek igazságügyi szakértőinek jelentkezését várjuk. A korábbi pályázati eljárás eredményének ismeretében főként az alábbi földrajzi- és rész-szakterületre várjuk a pályázók jelentkezését (de nem kizárólagosan):

Földrajzi terület, régió:                                                      

 • Nyugat-Dunántúl,
 • Észak-Magyarország,
 • Dél-Alföld

Szakmai rész-szakterület

 • beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés,
 • geotechnika, mélyépítés,
 • táj- és kertépítészet,
 • épületvillamosság,
 • településrendezés,
 • területrendezés.

V. Egyéb információk:

 • A pályázók a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tszszt-ben, valamint a TSZSZ Kmr-ben meghatározottak szerinti megbízásuk esetén annak eleget tesznek.
 • A TSZSZ Kmr. 9. § (2) bekezdése értelmében a szakértői tanács által készítendő szakértői vélemény elkészítése ellenében járó díj a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 60 000 forint és nem haladhatja meg a 450 000 forintot. A szakértői díj a TSZSZ-t illeti, mely a szakértői tanács tagjai között a következőképpen oszlik meg: elnök 40%, tagok 30-30%.
 • Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján történik.
 • A TSZSZ Kmr. 5.§ (3) bekezdése alapján a TSZSZ tagjairól vezetett nyilvántartás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos honlapján megjelenik (szakértő neve, nyilvántartási száma, szakterülete). A pályázó ezen adatok nyilvánosságra hozatalához hozzájárul.

 

Csermely Gábor

TSZSZ vezető-helyettes

 

 

Budapest, 2013. szeptember