Eurobarometer-felmérés: az aktuális magyar vélekedés az EU-ról

2019. március 20.

Az Európai Bizottság az Európai Unió tagállamaiban rendszeresen rendel közvélemény-kutatásokat. Ily módon igyekszik jobban megismerni a polgárok véleményét és elvárásait az EU tevékenységével kapcsolatban. 

Standard Eurobarométer 90 közvélemény-kutatás adatfelvételére 2018 őszén, november 8. és 22. között került sor az Európai Unió 28 tagállamában a 15 évnél idősebb lakosság körében. A magyarországi adatgyűjtés mintája ezer válaszadóból állt.


A magyar adatokat leggyakrabban az EU28 átlaggal, tehát a 28 ország 27 ezer fős mintáján mért adatokkal kerültek összevetésre. Az elemzés tartalmaz régiós összehasonlítást is. Magyarország régióját a kutatásban a V4 országokkal, továbbá Szlovéniával, Horvátországgal és Romániával definiálják.

 

Összefoglalva:

 

Ellentmondásos trendek határozzák meg az EU megítélését az Unióban


- Miközben javul az EU imázsa, és töretlen a bizakodás az Unió jövőjében, a kedvező folyamatokra árnyékot vet, hogy magas és növekvő azok aránya, akik szerint az EU-ban a dolgok rossz irányba mennek.


- Az Európai Unió polgárai fő kihívásnak – minden más problémát fontosságban messze maga mögé utasítva – a bevándorlást tartják. A válaszadókat az egyik legjobban megosztó kérdés, hogy országuknak segíteni kellene-e a menekülteket. A magyar lakosság kétharmada segítségnyújtás-ellenes, és a többség (52%) nem támogatja az uniós közös európai bevándorlási politikát sem.

 

- Az európai választások küszöbén nagy kihívást jelent a politikai pártok általános hitelvesztése is szerte Európában.

 

A magyarok az átlagnál általában pozitívabban viszonyulnak az Unióhoz, amelynek a megítélése a legtöbb kérdésben javuló tendenciát mutat


- A magyarok kiemelkedően kötődnek Európához, és az átlagosnál jobban az Unióhoz, amely számukra a személyes szabadságérzetet biztosítja az Unión belüli utazás, munkavállalás és tanulás szabadsága miatt.
- A magyarok bizalma az Európai Parlamentben (és a magyar parlamentben is) meghaladja az Uniós átlagot.


- 2018 folyamán többségbe kerültek, akik úgy érzik, hogy számít a szavuk az Unióban, és azok száma is nőtt, akik azt gondolják, hogy az Unió figyelembe veszi Magyarország érdekeit.


Az uniós ügyek egyre jobban érdeklik a magyar lakosságot
- 2018 folyamán nőtt Magyarországon az uniós témák iránti érdeklődés és az azokról való tájékozottság.


- Uniós témákban Magyarországon tízből négyen már az interneten keresnek információkat.


- Miközben a televíziót megbízható hírforrásnak tartók aránya csökkent Magyarországon, az internetes oldalak hitelességét meg nem kérdőjelezők aránya EU-s viszonylatban magas.

 

A teljes jelentés ide kattintva olvasható.

 

Forrás: Eurobarometer