Üdvözöljük a

Legfontosabb tudnivalók a duális képzés digitális munkarendben történő megvalósításához

honlapján!

-
üzlet a hálón

Kamarai rendezvények

<< 2021 Szeptember >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
29
30   

Legfontosabb tudnivalók a duális képzés digitális munkarendben történő megvalósításához

2020. április 6.

A digitális munkarend értelmezése, megvalósíthatósága a szakmai gyakorlat esetében:

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a 2020. március 16-től bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarendben az eddig megszokott, fizikai jelenlét mellett biztosított szakmai gyakorlati képzés mellett egyéb megoldások alapján szükséges a felkészítést megvalósítani.

Az új, innovatív megoldásokat igénylő feladat teljesítésében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a területi kamarákkal együttműködve segítséget kíván nyújtani azzal, hogy ágazatonkéntminden érdeklődő vállalkozás számára elérhető digitális tudástárakat hoz létre. Folyamatosan gyűjti a tartalmi kialakításhoz a területeteken működő vállalkozások jó gyakorlatait, módszertani ajánlásait, általánosan elérhető releváns, a képző által ajánlott digitális tartalmak útvonalát, valamint lehetséges projektfeladatok tartalmi ajánlásait, esetleg már megvalósított feladatokat, a mérhetőség tapasztalataival.

 

A beérkezett módszertani és tartalmi javaslatokat az MKIK szakemberei ágazatonként rendszerezik, és nyilvánosságra hozzák az Ágazati Készségtanácsok honlapján: https://akt.mkik.hu. Ezzel egyidőben elindulnak ebben a témakörben a vállalkozások tudásmegosztását, tapasztalatcseréjét is elősegítő Ágazati Fórumok.

 

1.2. A tanácsadói hálózat tevékenysége

 

A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák tanácsadói hálózata (https://www.tanuloszerzodes.hu/tanacsadokereso) személyes segítségnyújtással támogatja a gyakorlati képzőhelyek feladatellátását a veszélyhelyzet időszakában is. Minden beérkező és nyilvánosságra kerülő hivatalos írásos információt (kormányrendelet, központi intézkedés, minisztériumi tájékoztatók, határozatok, állásfoglalások) eljuttatnak az érintettek részére, közben folyamatosan figyelemmel kísérik az egyes tájékoztatási felületeket is. A hivatalos dokumentumokat értelmezik, illetve személyesen (elsősorban telefonon) segítik a duális képzőhelyeket ezek értelmezésében, törekednek arra, hogy valamennyi érintett felet elérjenek. Fontos, a jelenlegi helyzetben kiemelt feladatuk, hogy a duális képzőhelyek és a szakképző iskolák közötti kommunikációt, valamint ezek együttműködését segítsék, tevékenyen részt vesznek a digitális munkarendre vonatkozó eljárásrendek kidolgozásában, felkarolják a jó gyakorlatokat, felajánlásokat olyan cégektől, amelyeknek van elképzelése, akár konkrét módszertana, eszközparkja a digitális oktatás megvalósítására, és példaként szolgálhatnak más, erre nyitott cégeknek.

 

2. Duális képzés a veszélyhelyzetben

 

A teendőket a szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályairól szóló, JEF/29359/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozat (a továbbiakban ITM határozat) sorolja fel.

 

Ennek rendelkezései alapján valamennyi szakképző intézmény működési rendje úgy változott, hogy 2020. március 16-ától iskolákban a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre; a nappali és eseti munkarend helyett.

A duális képzőhely és a tanuló által megkötött tanulószerződésekre a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (régi Szt.) rendelkezéseit kell alkalmazni a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény átmeneti rendelkezései alapján.

 

2.1 A tanulók gyakorlati képzésének lehetséges módja a veszélyhelyzet idejére elrendelt digitális munkarendben

 

A fentiek értelmében a tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzése – a duális képzőhely és a szakképző iskola egyeztetése, közös döntése alapján – 2020. március 16-tól az alábbi négy formában valósulhat meg, amelyeknek finanszírozási háttere is különböző:

 

I. A duális képzőhely a hagyományos módon a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot.

 

(A koronavírus járvány miatt március 16-tól a gyakorlati képzés a képzőhelyeken szünetel. A Tatabányai Szakképzési Centrum a diákok és a gazdálkodószervezetben dolgozó munkavállalók védelme érdekében azt a döntést hozta, hogy a külső munkahelyen történő gyakorlat is digitális formábantörténjen.)

 

 

Indoka: a gyakorlati képzőhelyén duális képzőhelyen a járványügyi szempontból elvárt feltételek megvannak.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a gyakorlati képzési normatíva lehívható (azaz érvényesíthetők a szakképzési hozzájárulási kötelezettségcsökkentő tételek).

 

II. A duális képzőhely a gyakorlati képzést digitális munkarendben bonyolítja le.

 

Indoka: A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, ezért a gyakorlat hagyományos módon nem szervezhető meg.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva is lehívható.

 

III. Az iskola „átveszi” a tanuló gyakorlati oktatását digitális formában.

 

Indoka: A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, továbbá a képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben sem tudja (vagy nem kívánja) lebonyolítani. Fontos, hogy erre a megoldásra is csak a duális képzőhely és a szakképző iskola közös döntése alapján kerüljön sor.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót továbbra is pénzbeli juttatás illeti meg, de a normatíva (gyakorlati képzés teljesítése hiányában) nem hívható le. (A helyzet kezelésére az MKIK javaslatcsomagot dolgozott ki.)

 

IV. Az iskola és a gyakorlati képző közösen dönt a gyakorlat elhalasztásáról.

 

Indoka: a gyakorlat megvalósítására később kerül sor (időben átcsoportosítható: előrehozzák a közismeretet és a szakmai elméletet), hasonló az ún. tömbösített képzéshez

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.

 

Mi történik, ha a halasztott gyakorlat később mégsem pótolható?

 

Fontos azonban tudni, hogy ez a megoldás abban az esetben működik, ha az elhalasztott gyakorlat később bepótolható. Azaz a duális képző ‒ pótlás, tömbösítés, átcsoportosítás hiányában ‒ arra az időszakra nem jogosult a normatívára, amelyet később nem tud bepótolni, a tanulói juttatás azonban ekkor is fizetendő a tanulónak a hatályos tanulószerződésre tekintettel.

 

2.2 A tanuló hiányzása a veszélyhelyzet idején

 

Amennyiben a tanuló sem az iskola által biztosított digitális lehetőséggel nem él az iskolában (legfeljebb ötfős kiscsoportban) vagy otthonában (az iskola által biztosított eszközkihelyezéssel), sem a duális képzőhelyen nem jelenik meg, vagy nem vesz részt a duális képzőhely által digitális munkarendben biztosított gyakorlati képzésben, akkor mulaszt (hiányzik).

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása értelmében azonban – ellenkező tájékoztatásig – igazolt hiányzásnak tekinthetőha a duális képzőhely megszervezné a tanulónak a gyakorlatot, de a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi veszélyre hivatkozva nem engedi a képzőhelyre a tanulót. Erről azonban az iskolának is és a gyakorlati képzőhelynek is tudnia kell, és meg kell erősíteni a tanuló (szülő) felé a mulasztás igazoltságát. A gyakorlati képzőhelytől való távolmaradás egyébként az iskola és a gyakorlati képzőhely megállapodása alapján a fenti III. vagy IV. pontban ismertetett helyzetet is eredményezheti.

 

A hatályos tanulószerződéseket jelen helyzetben – a törvényi előírások alapján – nincs jogi lehetőség szüneteltetni, illetve egyoldalúan felmondani.

 

 

További részleteket a csatolt mellékletben olvashat!

Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz
Család és Karrier Pont
VALI Vállalkozói Információ
Aktuális pályázatokhoz kattintson ide