Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás kizárólag kifutó rendszerben lehet kötni.


Milyen tanuló esetében lehet együttműködési megállapodást kötni?

A kifutó rendszerben (régi szakképzési rendszer, OKJ-s rendszerben) tanuló diákok esetében, kizárólag a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén köthető Együttműködési megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére, az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között.

 

Pénzbeli juttatás mértéke együttműködési megállapodásnál

Pénzbeli juttatás csak az összefüggő szakmai (nyári) gyakorlatra kell fizetni, csak azon tanulóknak, akik nappali tagozaton tanulnak. (Esti tagozatos tanulónak, illetve évközi gyakorlatot teljesító tanulónak nem kell pénzbeli juttatást fizetni.)

A pénzbeli juttatás mértéke: az aktuális minimálbér 19,5%-a, ennek az összegnek az 1/4 része minden megkezdett hét után jár a tanulónak. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.

 

Egyéb, kötelező tanulói juttatások:

 • munkaruha és védőfelszerelés (iskola, vagy fenntartója, vagy a gyakorlati képzőhely biztosítja)
 • étkezés vagy étkezési hozzájárulás (gyakorlati képzőhely biztosítja: a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani a tanulónak. Mértéke jogszabályban nincs meghatározva.)
 • felelősségbiztosítás (iskola, vagy fenntartója biztosítja)
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (iskola, vagy fenntartója biztosítja)
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (gyakorlati képzőhely biztosítja: a gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait, melyet dokumentálni kötelesek.)
 • tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

 

Milyen esetekben köthető együttműködési megállapodás?

 • a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
 • a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
 • a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,
 • a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
 • a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

 

Melyik cég köthet együttműködési megállapodást?

Az a gazdálkodó szervezet köthet együttműködési megállapodást, akinek a részére az iskola a gyakorlati képzést megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről. Az igazolást követően a gazdálkodó szervezet és az iskola által megkötött együttműködési megállapodás a kamarai nyilvántartásba kerül.

 

Egyéb tudnivalók:

 • Az együttműködési megállapodás 4 példányban (ha Szakképzési Centrum alá tartozik az iskola), 3 példányban (ha alapítványi, egyházi iskola) kell kitölteni.
 • Miután az iskola és a képzőhely is aláírta a megállapodást, a kamara részére kell eljuttatni a nyomtatvány összes példányát, hiszen kamarai ellenjegyzéssel válik hatályossá.
 • A Foglalkozási naplót és jelenléti ívet minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetni kell, melynek megegyezőnek kell lenni a tanuló által vezetett naplóval.
 • A tanulót nem kell bejelenteni a NAV felé, nem kell fizetni utána egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot sem.
 • Munkaügyi ellenőrzésnél fontos, hogy a gyakorlati helyen legyen a kamara által is ellenjegyzett Együttműködési megállapodás, a naprakészen vezetett foglalkozási napló és jelenléti ív.
 • A szerződésben rögzített juttatás SZJA mentes bevétel, ha ettől eltér a cég, akkor a különbözet után SZJA-t kell fizetni.
 • Figyelemmel kell lenni a tanuló életkorára, mert ez befolyásolja a munkanapok számát: fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

 

A tanuló után érvényesíthető normatíva összege: (2021.július 1-től)

A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5%-a (a továbbiakban: bruttó kötelezettség) (Szkt. 107. §)

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényt (Szkt.) módosította a 2021. évi LXXXIII. törvény, mely tartalmazza a bruttó kötelezettség csökkentésére vonatkozó szabályokat
„128. § (5b) A bruttó kötelezettségét a MódTv1.-gyel megállapított 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mérték hetven százalékával csökkentheti a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezet az általa a régi Szkt. szerint kötött olyan együttműködési megállapodásra tekintettel, amely a gyakorlati képzési kötelezettséget a 125. § (3) bekezdése szerinti tanulóra vonatkozóan az érintett tanuló családi és utónevének és oktatási azonosító számának megjelölésével konkrétan meghatározza. Az adóév munkanapjai közül csak azon napok vehetők figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát. A bruttó kötelezettség csökkentésénél alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.”

A költségcsökkentő tételek lehívásához a teljesítési igazolás alapja a foglalkozási napló és a jelenléti ív.

Számítása: 1.200.000 Ft/év × 1,0 / 251 munkanap × 0,7 = 3.347 Ft / gyakorlati nap