Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Tájékoztató

 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK REGISZTRÁCIÓJA

2012. január 1-től a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

 • a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén a tagdíjból levonásra kerül)
 • a Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A gazdálkodó szervezetek regisztrációját a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

 

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSE 2022-TŐL:

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kell megfizetni az alábbi számlaszámra:

 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 12100011-10639683 (Gránit Bank).
 • A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

TARTOZÁS RENDEZÉSE A 2021. ÉVVEL BEZÁRÓLAG:

Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett vállalkozásnak a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé szíveskedjen rendezni.

Komárom-Esztergom vármegyei vállalkozások esetében erre a bankszámlaszámra:

 • Komárom-Esztergom Várrmegyei Kereskedelmi és Iparkamara: 12028003-00255243-00500000 (Raiffeisen Bank)
 • IBAN: HU 78 12028003-00255243-00500000, SWIFT: UBRT HUHB 
 • A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

 

ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ KATINTSON IDE

 

A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad! A kötelező kamarai hozzájárulás megfizetése nem jelent kamarai tagságot és nem azonos az építőipari regisztrációval. Az önkéntes kamarai tagoknak a hozzájárulás megfizetése többletköltséget nem jelent, mivel az a kamarai tagdíj összegéből jóváírásra kerül!

A banki átutalás mellett lehetőség van a tatabányai (Tatabánya, Fő tér 36.) és az esztergomi (Esztergom, Deák F. u. 14.) ügyfélszolgálatokon történő készpénzes és bankkártyás befizetésre is.

Ügyfélfogadás: (ebédidő 12-12.30-ig)

Tatabánya, Fő tér 36.

 • Hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig
 • Pénteken: 8-12 óráig
 • Ebédidő: 12-12.30 óráig
 • Telefon:34/513-010, 34/513-027
 • E-mail: ugyfelszolgalat@kemkik.hu

Esztergom, Deák Ferenc utca 14.

 • Hétfő 8-15 óráig
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda-csütörtök 8-15 óráig
 • Pénteken: 8-12 óráig
 • Ebédidő: 12-12.30 óráig
 • Központi telefon:33/523-100
 • E-mail: ugyfelszolgalat@kemkik.hu

 

Az online ügyintézési felületen többek közt regisztrálhat, karbantarthatja kötelező adatszolgáltatását, kereshet üzleti partnereket, ellenőrizhet új üzletfeleket.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációs rendszerhez kapcsolódó:

regisztrációs jelszava birtokában elérhetőek lesznek. (Amennyiben nincs, vagy nem emlékszik a jelszavára, kérjük írjon az ugyfelszolgalat@kemkik.hu email címre kollégánknak, és segít Önnek a jelszó megadásában.

A kamara, mint a gazdaság önkormányzati szervezete a gazdaság teljes körű képviseletén és a gazdaságszervezéssel, fejlesztéssel, piacszervezéssel kedvezményes források biztosításával, az üzleti forgalom biztonságával, szakképzéssel (képzés irányainak, beiskolázási létszámok meghatározása, fejlesztési támogatás cégeknek, iskoláknak, pályaorientáció, tanulószerződés stb.) érdekvédelemmel, beruházás ösztönzéssel, elemzéssel és gazdaságpolitikai döntésekkel kapcsolatos összgazdasági feladatain túl, köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani, és választójogot biztosítani. Kamarai tisztségekre azonban csak kereskedelmi és iparkamarai tagok választhatók. A regisztráció egyben kamaránk, (megyei, vállalkozói, önkormányzati szervezet) számára átadott állami, hatósági, szabályozási feladatok ellátását is segíti.

 

KIRE NEM VONATKOZIK A NYILVÁNTARTÁSBAVÉTELI KÖTELEZETTSÉG?

A jelen  jogi helyzet szerint csak azon gazdasági szervezeteknek, társaságoknak  nem kell  a kamaránál regisztrálniuk:

 1. akiknek a cégbírósági nyilvántartásban bejegyzetten a főtevékenységük az 1999. évi CXXI. (a gazdasági kamarákról szóló) törvény 2. §d) pontja szerint mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység:  a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység, ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet, továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a termékek piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is;

2.  azon egyéni vállalkozóknak, egyéni cégeknek, akikre  a 2009. évi  (egyéni vállalkozásokról, egyéni cégekről szóló) CXV. törvény nem vonatkozik.
Ezen tevékenységek a CXV. tv. 2. § (2) bekezdése szerint a következők: 


a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenység
b) a magán-állatorvosi tevékenység,
c) az ügyvédi tevékenység,
d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység,
e) a közjegyzői tevékenység,
f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

A fent felsorolt tevékenységek kivételével, minden természetes és jogi személy vállalkozás köteles a kamaránál regisztrálni. A szakmai kamarai tagság személyi elvű, hivatásrendi és a tagra, mint magán személyre (és nem a vállalkozására) vonatkozik.

 

Összefoglaló az agrárstátuszról

 

2024. április 25-i hatállyal a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 2.§ (a) pontja is módosításra került. A Gktv. hivatkozott pontja arról rendelkezik, hogy azon vállalkozások, amelyek főtevékenységként nem a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. mellékletében meghatározott tevékenységet folytat, a kereskedelmi és iparkamaránál nyilvántartásba vételre kötelezetté válik.

A fenti jogszabályok értelmében a melléktevékenységként folytatott tevékenységi köröktől függetlenül minden társas vállalkozás és egyéni vállalkozó, aki főtevékenységként nem agrárgazdasági tevékenységet végez, kamarai nyilvántartásra és kamarai hozzájárulás fizetésre köteles.

 

Fontos! 2024. január 1-től változik az agrárkamarai tagság:

https://kemkik.hu/hirek/januar-1-tol-valtozik-az-agrarkamarai-tagsag

 

Amennyiben az egyéni vállalkozás

 • valamely főtevékenysége (ÖVTJ) agrártevékenység (1. melléklet), 
 • valamely melléktevékenysége (ÖVTJ) agrártevékenység, és a vállalkozó nem szerepel az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR).

mentesül az iparkamarai nyilvántartásba vételi és hozzájárulás fizetési kötelzettség alól.

 

Amennyiben a társas vállalkozás

 • valamely lenti tevékenységet főtevékenységként (TEÁOR) végzi (2. melléklet), vagy
 • nyilvántartott mezőgazdasági termelőszövetkezet,

mentesül az iparkamarai nyilvántartásba vételi és hozzájárulás fizetési kötelezettség alól.

 

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 1-2. melléklete:

 

1. Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján (egyéni vállalkozók):

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]  
02 Erdőgazdálkodás  
03 Halászat, halgazdálkodás  
10 Élelmiszergyártás  
11 Italgyártás  
12 Dohánytermék gyártása  
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása  
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás  
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme  
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme  
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme  
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme  
467503   Növényvédőszer nagykereskedelem  
467504 Műtrágya nagykereskedelem  
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés  
749013 Falugazdász tevékenység  
749031 Haszonállatok törzskönyvezése  
749040 Gombaszakértés  
749049  Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése  
881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

2. Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján: (társas vállalkozások)

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások  
02 Erdőgazdálkodás  
03 Halászat, halgazdálkodás  
10 Élelmiszer gyártás  
11 Italgyártás  
12 Dohánytermék gyártása  
2015   Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása  
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás  
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme  
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme  
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme  
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme  
4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme  
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése  
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 


Letölthető dokumentumok