Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Körbetartozás, ki nem fizetett számlák jellemezték az építőipart az elmúlt években. Sok kivitelező viszont addig sem jutott el, hogy számlát készítsen. Az ehhez szükséges – a műszaki teljesítést igazoló – iratot ugyanis a megrendelő vagy a megbízó vállalkozó nem írta alá. Ennek hiányában a bírósági út sem volt járható. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv létrehozása ezen kíván változtatni.

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló, július 1-én hatályba lépett 2013. évi XXXIV. törvény szerint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban TSzSz) független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Ennek pontos feltételeit a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

Az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyi szakértők köréből – pályázat alapján – kinevezte a szervezet egy vezetőjét és 121 tagját. Ez lehetővé tette a szervezet működésének megkezdését.

A TSzSz az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására, szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg. A TSzSz véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – a bankgarancia, zálogjog és kezesség – érvényesítéséhez is kérhető. A TSzSz eljárása a Magyarországon megvalósuló építési beruházásokra terjed ki. A szakértői vélemény jogszabályban meghatározott díjazás ellenében kérhető.

A TSzSz nevében a szakvéleményt és annak kivonatát – saját szakmai felelőssége mellett – háromfős szakértői tanács adja. Az eljáró tanács elnökét és két tagját a TSzSz vezetője jelöli ki a vizsgálandó építészeti-műszaki tervezési, illetve az építőipari kivitelezési munka szakterületének megfelelő szakértői körből.

A szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó kérelmet a TSzSz-hez lehet benyújtani elektronikus formában a kerelem@mkik-tszsz.hu címen. Ez történhet közvetlenül a jelzett e-mail címen, vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarán keresztül (kerelem.tszsz@kemkik.hu).

Amennyiben a benyújtott kérelem és a csatolt mellékletek megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételeknek, a TSzSz a megbízást elfogadja, és erről értesíti az eljárást kezdeményező felet. A nem megfelelő kérelem visszautasításra kerül, a hiányosan benyújtott kérelem esetén hiánypótlásra van lehetőség. A hiányokról és azok pótlásának lehetőségéről, határidejéről a kérelem beérkezését követő naptól számított 5 napon belül tájékoztatják a kérelmezőt.

A szakértői tanács a szerződés teljesítését vizsgálja, szakvéleményt és kivonatot ad ki, amely alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy amennyiben nem a szerződésnek megfelelő módon történt meg, és a teljesítésért járó ellenérték megfizetése – adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése – milyen összegben indokolt. Szakvélemény készülhet a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő tervezési és kivitelezési munkák leírása tárgyában is, rögzítve ezen belül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák mennyiségét és minőségét, a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett tervezési és kivitelezési munkákat, illetve ezek értékék.

A hivatkozott kormányrendelet szerint a kérelmezőnek szakértői díjat kell fizetnie. Ennek összege a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 60 000 Ft és nem haladhatja meg a 450 000 Ft-ot. Ezt az összeget a kérelem beadásakor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára kell átutalni.