Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyek nyilvántartása, ellenőrzése

Kamarai nyilvántartásba vétel a régi szakképzési rendszerben

 

Tanulószerződést köthet az a gazdálkodó szervezet, amely:

 • a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles kamarai nyilvántartásában szerepel.

A nyilvántartásba vételi eljárás a gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet kérelem benyújtásával indul. A kérelmet a képzőhely szempontjából területileg illetékes kamara felé kell benyújtani, igénybejelentő nyomtatványon. Ezen igénybejelentőn az oktatni kívánt szakmákra kell megkérni a hatósági nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vételi eljárás célja, megvizsgálni, hogy:

 • a kérelmező megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,
 • alkalmas-e tanuló gyakorlati képzésének ellátására, a tanuló szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére,
 • tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges személyi feltételeket adott szakmában. 2019. szeptember 1-jétől kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül,
 • tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges tárgyi feltételeket, amelyet a szakképzési dokumentumok szakmai és vizsgakövetelménye tartalmaz,
 • a nyilvántartást vezető szerv a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint győződik meg feltételek meglétéről,
 • az eljárás illetékmentes.

 

Kamarai nyilvántartásba vétel az új szakképzési rendszerben

A 2020 szeptemberében indult új szakképzési rendszerbe beiskolázott tanulók foglalkoztatásához, a szakképzési munkaszerződés megkötéséhez nem csak az új, de a már nyilvántartásunkban szereplő gyakorlati képzőhelyeket a kamarának hatósági ellenőrzési eljárás keretében újra kell minősíteni ahhoz, hogy szerepelhessenek az új képzési rendszer duális képzőhelyeinek nyilvántartásában.

Szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, amely nyomtatvány elérhető és letölthető honlapunkon, melyet papír alapon vagy elektronikusan kell megküldeni kamaránknak. A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező

- megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek

- vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás meg-valósítását,

- telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá

- tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

A szakirányú oktatás folytatásának feltétele, hogy a duális képzőhely

 1. rendelkezzen az adott szakma szakirányú oktatására vonatkozó képzési programmal, amely az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza
  • a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket,
  • a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá
  • a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait,

 

 1. kidolgozza a tanuló értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat.

A minőségirányítási rendszer a szakképző intézmény minőségirányítási rendszere alapján minőségpolitikából, átfogó önértékelésből és ezekre épülő beavatkozó, fejlesztési tevékenységekből áll.

Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A szakképzési munkaszerződés megkötésével a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat – 2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyban – megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

A szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződéssel történő megvalósítását a jogszabály elvileg már 2020 szeptemberétől lehetővé teszi, finanszírozási háttere viszont csak 2021. január 1-jétől biztosított, hiszen a szakirányú oktatás – egyes speciális esetek kivételével – leghamarabb 2021 februárjában indulhat el azok számára, akik érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben vesznek részt.

Azok a tanulók, akik 9. évfolyamon 2020. szeptember 1-jén kezdik meg tanulmányaikat, először ágazati alapoktatásban vesznek részt, velük szakképzési munkaszerződés még nem köthető.

Erre első alkalommal szakképző iskolában tanulók esetén a 2021/2022-es tanévben, technikumban tanulók esetében a 2022/2023-as tanévtől lesz lehetőség. Azok az érettségivel rendelkező tanulók, akik kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben vesznek részt a képzésben a 2020/2021 tanév második félévétől (2021. február) már köthetnek szakképzési munkaszerződést.

A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet, ahogy tanulószerződéssel is csak eggyel rendelhezhet(ett). A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

Duális képzőhelyen, szakirányú oktatásban, szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén – eltérő rendelkezések hiányában – a tanuló oktatására a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, kijelölt személy gyakorolja az oktatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

 

További információk a duális képzésről: 

 


 

Letölthető dokumentumok: