Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Felnőttképzés

Felnőttképzés

 

Felnőttképzési tevékenység: célirányos, kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a szakképzés körébe nem tartozó – oktatásnak és képzésnek minősülő felnőttképzési tevékenység.
Felnőttképzési tevékenység folytatásához rendelkezni kell a vállalkozásnak a 8559-es TEÁOR-ral (Mns egyéb oktatás) vagy a 855901 ÖTVJ-vel.

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. március 9-től felnőttképzési tevékenységet lát el.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001210
Engedélyszám: E/2021/000059

Szakmai vezető: Vértesi Gabriella
Képzési referens: Vértesi Gabriella

2021 tavaszától ezek a szervezetten megvalósuló, oktatások, képzések, tanfolyamok, vagy tréningek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak.

Ugyanakkor a felnőttképzésről szóló törvény hatálya nem terjed ki:

 1. az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó, igazságszolgáltatásban jogszabály alapján közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére ilyen minőségükben jogszabály rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatásra/ képzésre
 2. az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben történő oktatásra/képzésre
 3. a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra/képzésre
 4. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szerinti reintegrációs program keretében történő oktatásra/képzésre

 


Felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy engedély birtokában végezhető.

A felnőttképzésről szóló törvény 11. §-a értelmében:

1. A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie (lehet szóban is), valamint gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
b) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, a 17. § a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

2. A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) felnőttképzési tevékenységét az általa szervezett képzésre vonatkozóan
aa) felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programnak megfelelően és
ab) a Kormány rendeletében meghatározott feltételek biztosításával kell folytatnia,
b) a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania,
c) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
d) a 14. § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie és gondoskodnia kell a minőségirányítási rendszer külső értékeléséről,
e) eleget kell tennie a 17. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének,
f) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggésben a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,
g) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § és a 15/A. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

3. A felnőttképző a felnőttképzési tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.


Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, melyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az eljárás díjköteles, összege 15.000 Ft.

A bejelentés tartalmi elemei:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám , elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
 • adószám
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap. A beérkező kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz. Határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye.

Minden olyan esetben, mikor rész-szakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy programkövetelmény alapján szakképesítésre felkészítő szakmai képzést, illetve olyan képzést szeretnének szervezni, ami költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból valósul meg, úgy a felnőttképzési tevékenységét engedélyeztetnie kell.

Az engedélyezési eljárás szintén kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő 60 nap. Az eljárás díjköteles, melynek összege 214.000 Ft.

A kérelem tartalmi elemei:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy alapadatait,
 • cégjegyzékét vagy (egyéni vállalkozói) nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát,
 • adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító),
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék tényleges megjelölése,
 • szakmai vezetőre vonatkozó adatokat,
 • csatolandó dokumentumok.

 


Hasznos oldalak


 • Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerről bővebben »»» ITT
 • A felnőttképzés megújításáról szóló kiadvány elérhető »»» ITT

Letölthető dokumentumok