Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Hírek

1. oldal

Megjelent a 2022/2023-as tanév rendjéről szóló rendelet módosítása a Magyar Közlönyben: az őszi szünet elmarad, a téli szünet a hétvégékkel és az ünnepnapokkal együtt 18 napos lesz, a tanév pedig egy nappal később ér majd véget.

A szakképzési törvény előírása alapján a duális képzésben résztvevő gyakorlati oktatónak rendelkeznie kell kamarai gyakorlati vizsgával, vagy az ezt kiváltó feltételekkel. A kamarai gyakorlati oktatói képzés jogszabályi hátteréről és a jelentkezés feltételeiről az alábbiakban talál részletes tájékoztatást:

 

Az alapszakmákat bemutató tájékoztató füzet segítséget nyújt a pályaválasz előtt álló tanulóknak  és szüleiknek a képzési ágazatok, s azokon belül tanulható szakmák jobb megismeréséhez.

A képzés célja, az alternatív járműhajtás technológia megismerése, az ilyen technológiával szerelt járművek szerelésére, javítására, szervízelésére, valamint az azokkal kapcsolatos diagnosztika feladatokra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismertek megszerzése. Az új járműhajtási technikák és azok szerelésével, javításával, szervízelésével kapcsolatos biztonságtechnikai előírások, szabályok megismerése, elsajátítása.

A képzés célja, a munkavédelmi képviselők tevékenységének gya­kor­lá­sá­hoz szük­sé­ges  ismeretek, készségek fejlesztése, bővítése, a tapasztalatok megbeszélése, az esetleges jogszabályi változások megismerése. A mun­kál­ta­tó­val és a szak­ha­tó­sá­gok­kal történő együttműködés  tapasztalatai, további lehetőségek.

Részvétel feltétele a munkavédelmi képviselők 16 órás alapképzésének korábbi teljesítése.

A képzés célja, fel­ké­szí­te­ni a mun­ka­vé­del­mi kép­vi­se­lő­ket jo­ga­ik gya­kor­lá­sá­ra, a te­vé­keny­sé­gükhöz  szük­sé­ges alap­ve­tő ismeretek megszerzésére. Is­mer­tet­ni az ér­dek­ér­vé­nye­sí­tés le­he­tő­sé­ge­it és mód­sze­re­it, valamint  a mun­kál­ta­tó­val és a szak­ha­tó­sá­gok­kal történő együttműködés formáit.

Kiemelkedően magas, 80%-os támogatást kaphatnak a mestercím megszerzéséhez azon külső gyakorlati képzőhelyek oktatói, akik a szakiskolai tanulók képzésével foglalkoznak, vagy foglalkozni szeretnének. Támogatott mesterképzés Autószerelő, Autóelektronikai műszerész és Kozmetikus szakmákban.

A XV. Szakma Sztár Fesztiválon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett országos versenyen a Komárom-Esztergom megyéből döntőbe jutott négy diákból három dobogós helyen végzett, egyikük negyedik helyezést ért el.