Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

2022. május 21-től engedélykötelessé válnak a kishaszongépjárműves árufuvarozók!

2022. május 12.

Az európai jogszabályoknak, azon belül a mobilitási csomag rendelkezéseinek való megfelelés jegyében 2022. május 21-től Magyarországon is már csak szakhatósági engedéllyel tevékenykedhetnek a kistehergépjárműves fuvarozók, pontosabban azok, akik 2,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kistehergépjárművel díj ellenében belföldi vagy nemzetközi fuvarozási szolgáltatást végeznek. 

A korábbi 3,5 tonnás engedélykötelezettségi határ tehát 2,5 tonnára csökken. Az engedély kiváltásához szükséges pénzügyi fedezetként szolgáló kezesi biztosítás egyesületünk alkusz cégénél rendkívül kedvező éves díjon köthető!

A változásról már előzetes értesítőnkben, valamint országjáró rendezvénysorozatainkon is szót ejtettünk. A kisáruszállító fuvarozók engedélykötelezettségének hazai jogi szabályozása 2021. december 27-én született meg, amikor kihirdették a Magyar Közlöny 242. számában a 791/2021-es módosító rendeletet. Ez akként módosítja a szakma „bibliájaként” emlegetett 261/2011. (XII. 7.) kormányrendeletet, hogy a 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységet közúti árutovábbítási engedély meglétéhez köti. A változás 2022. május 21-től hatályos. A kötelezettség nem vonatkozik a saját árujukat szállító vállalkozásokra, csak azokra, akik fuvardíj ellenében közlekedési szolgáltatóként vannak jelen a piacon.

MIRE JOGOSÍT AZ ENGEDÉLY? 

Bármilyen sajtóhíreszteléssel ellentétben az engedély NEM a gépjárművezetés személyi okmányai közé tartozik. A tevékenységi engedély sokkal inkább a fuvarozási szolgáltatás „iparengedélyének” vagy szakhatósági engedélyének nevezhető, mely tehát nem személyhez, nem járműhöz, hanem a vállalkozás egészéhez kötődik, azaz feljogosítja a vállalkozást, hogy díj ellenében közúti közlekedési szolgáltatást végezzen. Az árutovábbítási engedélyre minden, díj ellenében tevékenységet végző vállalkozásnak szüksége van, melynek főoldalát (nagyításhoz katt a jobb oldali képre) a vállalkozás székhelyén kell tárolni. Ennek mellékleteit, a rendszámos engedélykivonatokat pedig mindig az adott rendszámhoz tartozó fuvareszköz fedélzeten kell tartani. Ezek meglétét és érvényességét akár a közlekedési hatóság, akár a rendőrség vagy annak társhatóságai is ellenőrizhetik. A tevékenységi engedély nélkül díj ellenében fuvarfeladatot végző vállalkozások igen magas, 800 ezer forintos bírságra számíthatnak.

A magyar államhatáron túl az uniós tagállamokba átlépő nemzetközi fuvarfeladat végzéséhez a belföldin túl közösségi árutovábbítási engedély is szükséges. A közösségi engedély mintáját itt tudja megtekinteni. Mivel európai szabályozásról van szó, az EU tagállamainak útjain a magyar fuvarozóktól az uniós hatóságok ugyanúgy elkérhetik ellenőrzésre a közösségi engedélyt, mint hazánkban egy külföldi fuvarozótól a magyar rendőrség.

 

MIT JELENT A 2022. MÁJUS 21-I VÁLTOZÁS?

A jogszabálymódosítással az eddigi 3,5 tonna össztömeg feletti engedélykötelezettség alsó határa 2,5 tonnára módosul, így 2022. május 21-től az érintett kisáruszállító haszongépjárművek uniós ill. magyarországi székhelyű üzembentartói csak úgy végezhetnek díj ellenében mások számára közúti fuvarozási szolgáltatást, ha a kormányhivatalnál kiváltják ugyanazt a tevékenységi engedélyt, melyre eddig csak a „nagyoknak”, azaz a 3,5 tonna össztömeg feletti társainak volt szükségük. Ha Ön az unió tagállamaiban nemzetközi árufuvarozást is végez, ne felejtse el a közösségi engedélyt is megkérni a kormányhivataltól!

Mivel a 2,5 t össztömeg feletti tehergépjármű-üzembentartó fuvarozók is engedélykötelesek lesznek, a jogszabályváltozással egyúttal bekerülnek a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen (fent említett) 261/2011-es kormányrendelet kötelezettjei közé, azaz mindazon „nagyfuvarozói” szabályok rájuk is vonatkoznak majd, melyekre eddig egyáltalán nem, vagy csak részben kellett tekintettel lenniük. A legfontosabb tudnivalók:

 

A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁNAK HÁROM FŐ FELTÉTELE:

••• a vállalkozás jó hírneve (9. §) — Ez a kritérium a piac tisztasága felett hivatott őrködni, és megakadályozza, hogy olyasvalaki gyakoroljon fuvarozási tevékenységet, akinek korábban a tisztességes piaci magatartást kedvezőtlenül érintő előélete volt (fizetésképtelenség, hatóság által bevont korábbi engedély stb.).

••• pénzügyi megfelelőség (12. §) — A jogszabály biztos anyagi hátteret szab feltételül a szakma gyakorlásához. Vagyoni biztosíték lehet meghatározott összegű – pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített – pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, garanciaszerződés, vagy biztosítóintézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. Az egyesületünk égisze alatt működő MKFE Biztosítási Alkusz Kft. a fuvarozóknak személyre szabott, egyedi és kedvező ajánlattal várja új ügyfeleit! Kezesi biztosítás megkötésével eleget tehet a jogszabályi kötelezettségnek!

••• szakmai irányító kijelölése (9-10-11. §) — A 2,5 t össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásoknak — a nehéz-tehergépjárműveket üzemben tartó vállalkozások mintájára — 2022. május 21-től szakmai irányítót kell foglalkoztatniuk. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyamokat az országszerte megtalálható képzőszervek, a hatósági vizsgát pedig a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) szervezi és bonyolítja. A KAV áprilisban közzétett egy tájékoztatót, mely az érintetteknek hasznos eligazodási pont a tanfolyami és vizsgakötelezettséggel kapcsolatban. Tovább a KAV tájékoztatójára »

 

A VÁLLALKOZÁS ADATAINAK FELTÜNTETÉSE A TEHERGÉPJÁRMŰVÖN 

A fuvarozáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén – tehergépjárműnél az oldalfalon – jól látható méretben fel kell tüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

 

AZ ÚJ SZABÁLY ÉS A MAGYAR FUVAROZÓK 

Az új szabályozás nem hazai ihletésű. A kisárufuvarozók engedélykötelezettségének megteremtését az európai piac átláthatóságának fokozása motiválta, valamint az a közlekedésbiztonsági megfontolás, hogy 3,5 t alatti kisjárművek vezetői a későbbi években (a tervek szerint 2026-ra) vezetési és pihenőidő-szabályok szerint közlekedjenek.

 

VONATKOZIK-E A SZABÁLY A SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUSZÁLLÍTÓKRA? 

NEM! A saját termékeiket mozgató áruszállítók (gyártó-termelő vállalkozások, őstermelők, építőipari kivitelezők stb.) közül közúti áruszállítási igazolványt továbbra is csak azoknak a vállalkozásoknak kell kiváltaniuk, melyek 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművel végzik a saját szállítási műveleteiket.

 

 

Forrás: https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/11696-2022-majusatol-engedelykotelesek-lesznek-a-kisarufuvarozok.html