Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Innovatív kapacitásbővítő program

2021. október 21.

Megjelent az „Innovatív kapacitásbővítő program” Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál elnevezésű pályázati felhívás.

A program célja, innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása által a mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének és termelékenységének növelése, valamint a foglalkoztatás bővítésének ösztönzése.

A támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban – regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként – nyújtható.

A regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető összeg 10-150 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő, intenzitása régiónként eltérő, de maximum 50 százalékos lehet.

A csekély összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás vissza nem térítendő, de maximum 50 százalékos lehet.

Az innovatív komplex kapacitásbővítéshez kapcsolódóan a támogatásban részesülő mikro-, kis-, és középvállalkozás foglalkoztatáspolitikai szempontból az alábbiakat vállalja:

 • foglalkoztatási kötelezettség: a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszám fenntartása – illetve a támogatott beruházás által létrehozott új munkahelyek megtartása – a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt, továbbá
 • új munkahelyek létesítése: a beruházással érintett székhelyén/telephelyen/fióktelepén legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, valamint
 • képzés: az újonnan alkalmazott technológia érdekében a meglévő – valamint felvételre kerülő – munkavállalók képzése saját forrásból. Ennek megfelelően a munkavállalók képzése a program keretében nem támogatható, de az új technológia elsajátításának (betanítás) díja – a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részeként – elszámolható.

Pályázók köre

 • A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújthat be pályázatot).

Támogatható tevékenységek:

Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházás megvalósítása;

A pályázónak a komplex kapacitásbővítő beruházás keretében, ahhoz közvetlenül kapcsolódva kötelező megvalósítania legalább egyet az alábbiak közül:

 • egy termékinnovációt (Olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magába foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat.), vagy
 • egy eljárás innovációt (Új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.)

A pályázat keretében választható (önállóan nem támogatható):

 • szervezési-szervezeti innovációt (Új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítása a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy külső kapcsolatokban.), amely összhangban áll a támogatási kérelem keretében tervezett fejlesztéssel.

Támogatás mértéke, összege:

 • A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 10 millió Ft, max. 150 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a.Az Innovatív kapacitásbővítő program pályázati dokumentációja itt tölthető le.
Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Az érdeklődők a Pályázati kiíráshoz kapcsolódó kérdéseiket az inkapalyazat@ofa.hu e-mail címen tehetik fel

 

Forrás:https://ofa.hu/hu/welcome