Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Jelentkezni lehet munkavédelmi képviselők képzésére Tatabányán és Esztergomban

2022. augusztus 18.

A képzés célja, fel­ké­szí­te­ni a mun­ka­vé­del­mi kép­vi­se­lő­ket jo­ga­ik gya­kor­lá­sá­ra, a te­vé­keny­sé­gükhöz  szük­sé­ges alap­ve­tő ismeretek megszerzésére. Is­mer­tet­ni az ér­dek­ér­vé­nye­sí­tés le­he­tő­sé­ge­it és mód­sze­re­it, valamint  a mun­kál­ta­tó­val és a szak­ha­tó­sá­gok­kal történő együttműködés formáit.

Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. § (1) c) pontja alapján a munkáltatóknak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa. A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben kell részt vennie.

Témakörök:

  • Munkavédelmi érdekegyeztetés szerepe, szervezeti kerete, mechanizmusa
  • Munkavédelmi képviselők jogállása; a képviselők jogai
  • Együttműködés a munkáltatóval, munkavédelmi szakemberekkel, érdekvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal
  • A munkahelyen előforduló veszélyek és  kockázatok
  • Munkavédelmi bizottság ügyrendje, feladatterve
  • A munkáltatóval kötendő együttműködési megállapodás tartalma, formája – paritásos munkavédelmi testület
  • Munkavédelem időszakos feladatai

 

Oktatás tervezett helyszíne és tervezett időpontja:

2022.szeptember 29-30. Tatabánya, Fő tér 36.

2022.október 06-07. Esztergom, Deák ferenc utca 14.

 


A képzés díja:  35 000 Ft+ 27 % Áfa


 

A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Kérjük, részvételi szándékát a fekete.borbala@kemkik.hu 

e-mail-címen szíveskedjék jelezni! 

A képzés indulásához minimum 6 fő jelentkezése szükséges. 

Az oktatást cégek számára kihelyezett formában is megszervezzük, egyedi árajánlat alapján.

 


További információ a 30/696-2969 telefonszámon, Fekete-Berkes Borbálától kérhető.


 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001210