Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Változik a KATA - KATA vs Átalányadó kalkulátor, KIVA kalkulátor

2022. július 12.

A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az új kata törvényt: az adózási formát csak a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják.

Az új kata, a kisadózó vállalkozók tételes adója az eddiginél magasabb, évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot a legkisebb egyéni vállalkozóknak. Az adó mértéke havi 50 ezer forint. Az új kata szabályai egyértelmű viszonyokat teremtenek a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az adózási formát csak a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják. Az új katásoknak így csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a taxis személyszállítást végzők, akiknél a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne.

Az Országgyűlés megszavazta és várhatóan az új kata szabályai 2022. szeptember 1-én lépnek hatályba. A választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz.

Azok, akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is, amely 2021. január 1-je óta az egyik legkedvezőbb adózási mód. Ezeknek a vállalkozóknak több idejük lesz az átállásra, ők 2022. október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását.

A katáról szóló törvényjavaslatot hétfőn nyújtotta be Varga Mihály pénzügyminiszter a parlamentnek, amely a kormány kérésére hozzá is járult az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalásához, és ma el is fogadhatja azt.

A törvénytervezet szövegét az Országgyűlés honlapján lehet elolvasni >>

 


Mi a kata?


A kisadózó vállalkozások (vállalkozók) tételes adója (kata) egy kedvezményes adózási forma, amellyel a kisvállalkozók és kisvállalkozások egy havi fix adóösszeg befizetésével leróják a legfontosabb közterheiket, és minimális adminisztrációval végezhetik a tevékenységüket.

A 2012-ben bevezetett adózási módot a 2012. évi CXLVII. törvény szabályozza. E helyébe lép a parlament által 2022. július 12-én elfogadott új törvény a kisvállalkozók tételes adójáról, amelynek legfontosabb szabályai szeptember 1-én lépnek hatályba.

 

Kata változások 2022. szeptember 1-től

Ki lehet katás?

Változik a kata alanyiág alá tartozók köre.

2022. augusztus 31-ig:

 • az egyéni vállalkozó
 • az egyéni cég
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság
 • ügyvédi iroda

2022. szeptember 1-től:

 • főfoglalkozású egyéni vállalkozó

 

Nem lehet bevétel cégektől

A katás (a taxisok kivételével) nem szerezhet bevételt az adózás rendjét szabályozó törvény (Art). szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is). Csak magánszemélyeknek értékesíthet vagy szolgáltathat, cégeknek, jogi személyeknek nem. Ha mégis szerez bevételt cégektől vagy jogi személyektől (kiállít nekik számlát), akkor automatikusan elveszti a kata jogosultságát a bevétel megszerzését megelőző nappal.

 

A kata összege

2022. augusztus 31-ig:

 • főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint,
 • főállású kisadózó után havi 50 ezer forint,
 • főállású kisadózó után magasabb ellátási alap fejében havi 75 ezer forint.

2022. szeptember 1-től:

 • havi 50 ezer forint.

 

Kata bevételi határ

2022. augusztus 31-ig:

 • A katásnak évi 12 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetnivalója. Évi 12 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 12 millió forintot időarányosan, havi egymillió forintjával kell figyelembe venni.
 • Ugyanazon adóalanytól érkező évi 3 millió forintnál magasabb bevétel esetén a 3 millió forint feletti részre 40 százalék plusz adót kell fizetnie annak, akitől a bevétel származik.
 • A katás 12 milliós nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi áfamentességre.

2022. szeptember 1-től:

 • A katásnak évi 18 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetni valója. Évi 18 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 18 millió forintot időarányosan, havi egymillió forintjával kell figyelembe venni. (Az ügyfelenkénti 3 millió forintos határt eltörölték.) 
 • A katás 12 milliós nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi áfamentességre. 

 

Kata befizetése és bevallása

2022. augusztus 31-ig:

A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. Ha 2022. szeptember 1-ével megszűnik a katás státusza a vállalkozásnak, az augusztusra vonatkozó katát még meg kell fizetni!

2022. szeptember 1-től:

A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

 

Katával bevallottnak és kifizetettnek minősülő adók és közterhek

2022. augusztus 31-ig:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó
 • társasági adó
 • személyi jövedelemadó és járulékok
 • szociális hozzájárulási adó

2022. szeptember 1-től:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó
 • saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék
 • szociális hozzájárulási adó

 

A katást megillető ellátások és a katás jövedelme

2022. augusztus 31-ig:

A katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 179 ezer forint.

Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek. Több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata.

2022. szeptember 1-től:

katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek.

 

Bevételek nyilvántartási kötelezettsége

2022. augusztus 31-ig és 2022. szeptember 1-től:

A katás kisadózónak csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie. Ebben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilván kell tartania minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.

A bevételi nyilvántartás vezetési kötelezettséget azonban a törvény szerint teljesítettnek kell tekinteni, ha a katás kisadózó az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljeskörűen megőrzi és ezen dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelt érdemlően megállapítható. A nyilvántartást az adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni.

Utóbbi lehetőséggel nincs szükség külön nyilvántartásra, és mivel sokan már e-számlát állítanak ki, az ehhez használt rendszer (esetleg éppen a NAV-é) tartalmazza ezeket.

 

Bejelentkezés a katára

2022. augusztus 31-ig:

A kata szerinti adózás választását be kell jelenteni a NAV-nak. Ezt akkor is megtehetjük, ha a bejelentést megelőzően az adóévre az szja szerinti átalányadózást választott.  A bejelentését követő hónap első napjától adózunk kata szerint.

2022. szeptember 1-től:

Ahhoz, hogy valaki szeptember 1-től is katás maradhasson vagy azzá váljon, az ehhez szükséges NAV-os nyilatkozattal 2022. augusztus 1-jétől teheti meg. A 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján a katás adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre.

Ezt követően a főszabály érvényesül, miszerint a bejelentését követő hónap első napjától adózunk kata szerint. Ezt akkor is megtehetjük, ha a bejelentést megelőzően az adóévre az szja szerinti átalányadózást választott.

 

Mi lesz azzal, aki nem lehet katás szeptember 1-től?

Ha valakinek megszűnik a katázási lehetősége 2022. szeptember 1-től, mert nem főállású egyéni vállalkozó, vagy az, de nem tudja vállalni, hogy csak magánszemélytől szerez bevételt, a következőket teheti:

 1. Ha cégként működik, akkor automatikusan a társasági adó hatálya alá kerül szeptember 1-től annak összes könyvelési és adózási következményeivel.
 2. Cégként bejelentkezhet a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá, és ezután így adózhat. Ha ez számára megfelelő, akkor ezt érdemes még augusztusban megtenni, hogy ne kerüljön át automatikusan a társasági adóba. Ettől függetlenül ezt később is megteheti. A kivát is az a törvény szabályozza, ami szeptember 1-ig a katát.
 3. Ha egyéni vállalkozó, akkor a 2022. adóévre 2022. október 31-éig jelentheti be, hogy áttér az szja szerinti átalányadózásra. Ennek hiányában a normál szabályok szerint fog adózni egyéni vállalkozóként.

 

Gyakori kérdések

Automatikusan megmarad az egyéni vállalkozásom katás státusza?

Nem. Ezt külön nyilatkozattal kell kérni a NAV-tól, 2022. augusztus 1-től.

Mi történik, ha cégként katáztam?

2022. szemptembertől csak magánszemély katázhat, cég nem. A cég automatikusan a társasági adó hatálya alá kerül szeptember 1-től.

2022. szeptemberben kell még katát fizetnem?

Igen. Szeptemberben az előző havi, azaz augusztusi katát kell befizetni.

Cégként automatikusan a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá kerülök?

Nem, ide külön kell bejelentkezni.

2022. szeptember 1-gyel megszűnik a katás státuszom. Kell kata bevallást készítenem a 2022-es évre?

Igen, az összes olyan hónapra, amikor kisadózó státuszú volt a vállakozás. A bevallást a kata adóalanyiság megszűnését követő 30 napot el kell küldeni a NAV-nak.

 

Amennyiben további kérdései lennének, kérjük írjon emailt a következő címre:

tajekoztatas@kemkik.hu

 


KATA vs Átalányadó kalkulátor

Kalkulálja ki, hogy KATA adózásról átalányadózásra vagy tételes költségelszámolásra váltva milyen opciói vannak.

(A kalkulátor az ACTEGON SOLUTIONS KFT. szellemi tulajdona)


https://calculator.actegon.com/?fbclid=IwAR2chVlVnrCjs-hC8EQj1DbzWIN_ARRe_rxSx1Jj9qaEz5b7vbk0SIqMAfc

 


Kiva kalkulátor


A Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátora ITT érhető el, ahol próbaszámításokat lehet elvégezni.

A kisvállalati adózás választhatóságának legfontosabb kritériumai, hogy a KIVA alanyiság adóévét megelőző adóévben a vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszáma várhatóan nem haladja meg az 50 főt; a bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, és a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot.

 

 

(Forrás: Pénzügyminisztérium/MTI; Adó Online, https://bank360.hu/kata-2022-szeptembertol, https://actegon.com/)