Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzés

 

A kamarák a szakképzési feladatait a kormányzattól átruházott, jogszabályban rögzített közjogi feladatként, minden évben megkötött támogatási szerződés révén végzik a következők szerint:

 

A duális képzési tanácsadói hálózat működtetése

A kamara fontos feladatának tartja a duális képzés fejlesztését és bővítését. Az egyik legfőbb cél az, hogy minél több tanuló sajátítsa el a szakmai ismereteket vállalati környezetben, növekedjen a duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek száma és a szakmai képzés minőségi színvonala. A kapcsolódó feladatok ellátása érdekében az MKIK mintegy 150 fős duális képzési tanácsadói hálózatot működtet, országosan koordinálva a vonatkozó tevékenységi kört.

Ágazati alapvizsga

Az ágazati alapvizsga a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát.

Vizsgabizottság, vizsgaszervezés, javítóvizsga

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló ágazati alapvizsga vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény feladatellátási helye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja.


A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése

Azon gazdálkodó szervezetek vehetnek részt a duális képzésben, amely szervezeteket – hatósági eljárás keretében – a kamara nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételi eljárást a területi kamaráknál képzőhely-ellenőrzési referensek végzik az országos kamara koordinálása mellett. A nyilvántartásba vett szervezetek száma országos szinten közel 9000.


Szakmai vizsgadelegálás

A területi kamara vizsgadelegálási referensei javaslatot tesznek az érvényes névjegyzékekről – az országos kamara koordinálása, felügyelete mellett – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgát szervező intézmények bejelentései alapján, a szakmai vizsgán vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi feladatot ellátó személyére a Pest Megyei Kormányhivatal felé, amely szervezet megbízza, felkéri az elnököt és tagokat a vizsgabizottsági feladatok ellátására.


Pályaválasztás, pályaorientáció

A területi kamarák pályaorientációs tanácsadók segítségével segítik elő a pályaválasztást, bemutatva előttük a lehetőségeket, tematikus osztályfőnöki órák, szülői értekezletek keretében, gyár-, üzem- és tanműhely-látogatások, pályaorientációs rendezvények megszervezésével. A feladata mellett minden évben több ezer fős kutatást végez az általános iskolások körében a pályaválasztás témájában.


Mesterképzés és mestervizsgáztatás

A kereskedelmi és iparkamarák kiemelt feladata a mesterképzés, az egyes szakmák szakmai csúcsát megtestesítő mesterek számára szervezett tanfolyamok területi szintű megvalósítása az országos kamara koordinálása mellett. A területi kamarák évente közel 700 támogatott és 700 önköltséges mesterképzést és vizsgát szerveznek.


A megyei fejlesztési és képzési bizottságok működtetése

A területi kamaráknál megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB) működnek, amely bizottságok feladata elsősorban a szakképzés irányaira és a beiskolázás arányaira vonatkozó megyei szintű javaslatok elkészítése. A feladat mellett, tanulói utánkövetés kapcsán felmérést készítenek a végzett tanulók munkaerőpiaci státuszáról.


Ágazati készségtanácsok működtetése

Az MKIK jelenleg a Szakmajegyzék szerint 19 ágazatban működtet ágazati készségtanácsot (ÁKT), amelyek szerepe az, hogy a vállalati igények megfogalmazása hozzá tudjon járulni a képzési tartalmak munkaerő-piaci és munkaadói igényeihez, és ezzel erősítsék a kereslet-vezérelt szakképzési rendszer működését. Az ÁKT-k mellett szakértők közreműködnek az egyes szakképesítésekhez tartozó szakmai tartalmak átdolgozásában, frissítésében, a tanügyi dokumentumok aktualizálásában.


Hazai szakmai versenyek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV), melyek döntője a „Szakma Sztár Fesztivál”. A kezdetekkor még 15 szakma versengett, mára ez a szám meghaladta a 60-at, így mostanra közel 300 tanuló méri össze tudását minden év tavaszán a döntő színhelyén, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén. A nyertesek a későbbiekben lehetőséget kapnak arra, hogy Európa legnívósabb szakmai versenyén, a EuroSkills-en részt vegyenek. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák és a szakmatanulás népszerűsítése a diákok körében, „szakmát a kézbe” szlogen jegyében.


WorldSkills és EuroSkills versenyek

A világ és Európa legjobb fiatal szakembereinek megmérettetése minden évben más-más országban zajlik. Egy-egy ország legjobbjai találkoznak a világversenyeken. A versenyszervezés, a versenyzők felkészítésének koordinálása, helyszínre juttatása, ellátása az MKIK feladata.


„Munkaerő-piaci prognózis, várható munkaerő kereslet és on-line lekérdezési rendszer” adatfelvétel és kutatás koncepciója

Az MKIK GVI Nonprofit Kft. a kormányhivatalok segítségével végez kutatást a magyar vállalkozásoknál a rövidtávú munkaerő-kereslet országos előrejelzése céljából.


A felnőttképzéshez kapcsolódó kamarai feladatok

Az MKIK a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásában szereplő szakértőket ellenőrzi, a szakértői nyilvántartást frissíti.


Országosan egységes kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás kidolgozása

A kamarai gyakorlati oktatók rendszerének kialakítása, a szakemberek képzése azt a célt szolgálja, hogy a gazdálkodó szervezetek, amelyek a duális képzésben részt kívánnak venni, rendelkezzenek olyan pedagógiai alapképzettséggel bíró szakemberrel, aki képes a tanulók színvonalas képzésére, megfelelő kezelésére.